Ceo’nun Mesajı

Today basketball is no longer a sport, it has become one of the ways for our youth for a correct education and also a healthy way of life. Our first goal giving a start of the UBA formation is to nurture basketball which has gained ground in the way of becoming the most favourite sport and which has became the love of the new generation with trainings in global standards, special organizations and camps. In doing this we are targeting to help  our athletes to make use of the international opportunities and also to help our country to improve its standing in the global basketball arena.

Our top priority has always been our athletes, we established UBA to be an option, a tool, a step for the athletes. That’s why respect and trust establish our core principles. Besides these it’s very important for us to have basketball players from different countries and cultures to work with Turkish players as a symbol of friendship and peace in our country in which basketball has crossed the borders. As a young organization which has started operating in 2015, we put our signature under various events in our country. The most important one among these organizations was to organize one of the NCAA certified showcases in our country. With it we not only ensured many of the most important coaches of USA-the the cradle of basketball- to come to our country but also we created an opportunity for our young generation to show their abilities, we opened the doors to NCAA, and as I always say we created a step for their career.

We want to show all the glorious sides of basketball, to let this value shine more and more and most importantly to help our young generation with their education. Basketball is a very special sport and we are here to make it more enjoyable and more accessible.

Adin ADINOVIC
Founder

Günümüzde basketbol sadece bir spor olmaktan çıktı ve artık gençlerimiz için doğru bir eğitimin artı sağlıklı bir yaşam tarzının da yollarından biri haline geldi. Bizim UBA oluşumunu başlatmamızdaki ilk amaçta ülkemizde en çok sevilen spor olma yolunda büyük bir mesafe kaydeden ve yeni neslin sevgilisi haline gelen basketbolun global standartlardaki eğitimler, özel organizasyonlar ve kamplarla beslenmesiydi. Bunu yaparken hem sporcularımızın uluslararası fırsatlardan yararlanmasını hem de ülkemizin global basketbol arenasındaki yerinin de geliştirilmesini hedefliyoruz.

Bizim için her zaman sporcularımız öncelikli oldu, biz UBA’i sporculara bir seçenek, bir araç, bir basamak olması adına kurduk. Bu nedenle saygı ve güven bizim temel ilkelerimizi oluşturuyor. Bunun yanında farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen basketbolcuların Türk sporcularla birlikte çalışması, basketbolun artık sınırları aşmış bir spor olarak ülkemizde de dostluğun ve barışın simgesi olması adına bizim için çok önemli.

2015’te çalışmalarına başlamış genç bir oluşum olarak ilk defa ülkemizde gerçekleştirilen bir çok etkinliğe imza attık. Bunlardan en önemlisi NCAA seçmelerinden birinin ülkemizde organize etmemizdi. Bu sayede basketbolun beşiği Amerika’nın en değerli koçlarının ülkemize gelmesini sağladığımız gibi yetenekli gençlerimizin de kendisini göstermesi için bir fırsat yaratmış olduk, onlara NCAA’in kapılarını araladık, hep dediğim gibi kariyerleri için bir basamak yarattık.

Basketbolun tüm güzelliklerini sunmak, ülkemizde yükselen bu değerin daha da parlamasını sağlamak ve en önemlisi gençlerimizin eğitimlerine yardım etmek istiyoruz. Basketbol çok özel bir spor ve biz de onu daha güzel kılmak daha ulaşılır kılmak için, sizin için buradayız.

Adin ADINOVIC
Kurucu